راه اندازی سیستم سفارش گیری آنلاین دارو شرکت زرین پخش

سیستم سفارش گیری اینترنتی دارو در شرکت زرین پخش راه اندازی گردید.

این سیستم که کامل ترین سیستم سفارش گیری اینترنتی در کشور می باشد دارای امکانات متعددی از جمله دریافت سفارش - ارسال و دریافت پیغام - ضمائم و ... می باشد .

آرشیو اخبار